Επιλογή Σελίδας

Προστασία από Χαλάζι

Με Εναέρια Μέσα

Αεροπλάνα Σποράς Των Χαλαζοφόρων Νεφών
Το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας εφαρμόζεται σε δύο περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, συνολικής έκτασης 5.197.000 στρεμμάτων. Η Περιοχή Μακεδονίας σε τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Πιερίας καλύπτει έκταση 2.741.000 στρεμμάτων και η Περιοχή Κεντρικής Ελλάδας (κυρίως Θεσσαλία) σε τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας έκταση 2.456.000 στρεμμάτων.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται τη χρονική περίοδο από 20 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Mε Επίγεια Μέσα

Αντιχαλαζικό Δίχτυ
Στο πλαίσιο της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, χρησιμοποιούνται ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.

H επιχορήγηση των αντιχαλαζικών εγκαταστάσεων ή των απλών αντικαταστάσεων αντιχαλαζικού διχτυού υλοποιείται σε ποσοστό 80% (δημόσια δαπάνη) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε ποσοστό 100% για τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο