Επιλογή Σελίδας

Προστασία από Παγετό

Στο πλαίσιο της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, χρησιμοποιούνται ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
Ανεμομείκτες
Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή του στηρίζεται στην εκμετάλλευση του φαινομένου της θερμοκρασιακής αναστροφής που παρατηρείται στους παγετούς ακτινοβολίας. Συνήθως το ύψος της αναστροφής κυμαίνεται μεταξύ 7 και 30m και η θερμοκρασία στο επίπεδο του ωφελίμου της αναστροφής μεταξύ 5,5 και 8 ο C.

Ειδικότερα, ο ανεμιστήρας μεταφέρει τον θερμότερο αέρα των στρωμάτων της αναστροφής στα χαμηλότερα και ψυχρότερα στρώματα, που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και στο ύψος των φυτών, προκαλώντας μία αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα της τάξης των 2- 3 ο C περίπου.

H επιχορήγηση του αντιπαγετικού ανεμιστήρα υλοποιείται σε ποσοστό 80 % (δημόσια δαπάνη) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε ποσοστό 100% για τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο