Επιλογή Σελίδας

Προστασία από Βροχόπτωση

Στο πλαίσιο της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, χρησιμοποιούνται ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

H επιχορήγηση των αντιβροχικών εγκαταστάσεων ή των απλών αντικαταστάσεων αντιβροχικής μεμβράνης υλοποιείται σε ποσοστό 80 % (δημόσια δαπάνη) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε ποσοστό 100% για τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο