Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή του.

Για την εξυπηρέτηση σας μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1540 ή να αποστέλλετε αίτημα στην Υπηρεσία Ψηφιακών Αιτημάτων.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο