Επιλογή Σελίδας

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΕΤΟΣ 2021

Για το έτος 2021 οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 352.190.901€, εκ των οποίων ποσό 346.818.356€ αφορούσε ζημιές στη φυτική παραγωγή και ποσό 5.372.545€ ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο.

Ως προς τη φυτική παραγωγή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν το έτος 2021, αφορούσαν:

 • Σε σχέση με το ζημιογόνο αίτιο, ζημιές σε ποσοστό 64,91% επί του συνόλου των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής, από Παγετό (225.132.434€), σε ποσοστό 13,23% από Χαλάζι (45.899.359€) και σε ποσοστό 10,41% από Καύσωνα (36.116.799€).
 • Σε σχέση με το είδος καλλιέργειας, ζημιές σε ποσοστό 11,20% σε Ροδάκινα Βιομηχανικά (38.845.000€), ζημιές σε ποσοστό 9,32% σε Νεκταρίνια (32.323.366€) και ζημιές σε ποσοστό 8,94% σε Ροδάκινα Επιτραπέζια (31.007.871€).
 • Σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή, ζημιές σε ποσοστό 26,43% στον νομό Πέλλης (91.680.449€), ζημιές σε ποσοστό 14,05% στον νομό Λαρίσης (48.736.967€) και ζημιές σε ποσοστό 13,87% στον νομό Ημαθίας (48.115.811€).
 • Σε σχέση με τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α, ζημιές σε ποσοστό 40,31% στο Υποκ/μα Βέροιας (139.796.259€), ζημιές σε ποσοστό 20,74% στο Υποκ/μα Λάρισας (71.917.268€) και ζημιές σε ποσοστό 10,71% στο Υποκ/μα Πάτρας (37.153.726€).

Το ποσοστό των ενστάσεων (3,5% επί του συνόλου των εκτιμήσεων) κυμάνθηκε στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας 10ετίας. Το ποσοστό των αποζημιώσεων που δόθηκε στις επανεκτιμήσεις αποτελεί το 5,56% του συνόλου των αποζημιώσεων της Φυτικής Παραγωγής.

Ως προς το ζωικό κεφάλαιο, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν το έτος 2021, αφορούσαν:

 • Σε σχέση με το ζημιογόνο αίτιο, ζημιές σε ποσοστό 31% επί του συνόλου των αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου από Παθολογικές Καταστάσεις Τοκετού (683.208€), ζημιές σε ποσοστό 22% από Λύκο (1.182.396€) και ζημιές σε ποσοστό 12% από Πυρκαγιά Ανωτέρας Βίας (645.431€)
 • Σε σχέση με το είδος, ζημιές σε ποσοστό 64,7% σε βοοειδή (475.071€), ζημιές σε ποσοστό 14,9% σε προβατοειδή (801.106€) και ζημιές σε ποσοστό 14,1% σε μελισσοσμήνη ( 756.933€)
 • Σε σχέση με τα Υποκ/τα ΕΛ.Γ.Α, ζημιές σε ποσοστό 23,29% στο Υποκ/μα Θεσσαλονίκης (1.250.998€), ζημιές σε ποσοστό 19,94% στο Υποκ/μα Λάρισας (1.071.517€) και ζημιές σε ποσοστό 15,90% στο Υποκ/μα Ιωαννίνων (854.266€).

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ «ΙΑΝΟΣ» (ΕΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 2020)

Από το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στο τομέα της Φυτικής παραγωγής για τον «Ιανό» (36.098.234€), το μεγαλύτερο ποσό, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους νομούς, ύψους 19.022.109 καταβλήθηκε στο νομό Καρδίτσας που αποτελεί το 52,70% του συνόλου των αποζημιώσεων για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Επίσης για το ζημιογόνο αίτιο της πλημμύρας καταβλήθηκαν οι υψηλότερες αποζημιώσεις ύψους 27.506.888. Στο Ζωικό Κεφάλαιο καταβλήθηκαν για τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1.449.295€. Το μεγαλύτερο ποσό των αποζημιώσεων δόθηκε στο νομό Καρδίτσας (904.852€) και το ζημιογόνο αίτιο με την υψηλότερη αποζημίωση είναι της πλημμύρας (1.388.516 €).

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΕΤΟΣ 2020

Για το έτος 2020 οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 148.821.846 €, εκ των οποίων ποσό 142.862.387 € αφορούσε ζημιές στη φυτική παραγωγή και ποσό 5.959.460 € ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο.

Ως προς τη φυτική παραγωγή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν το έτος 2020, αφορούσαν:

 • Σε σχέση με το ζημιογόνο αίτιο, ζημιές σε ποσοστό 32,91% επί του συνόλου των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής, από Χαλάζι (47.026.437€), σε ποσοστό 28,28% από Παγετό (40.405.613€) και σε ποσοστό 20,28% από Πλημμύρα (28.977.734€).
 • Σε σχέση με το είδος καλλιέργειας, ζημιές σε ποσοστό 18,48% σε βαμβάκι (26.401.867€), ζημιές σε ποσοστό 9,14 % σε αμύγδαλα (060.550 €) και ζημιές σε ποσοστό 8,56% σε μήλα (12.224.967 €).
 • Σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή, ζημιές σε ποσοστό 16,90% στον νομό Λαρίσης (24.147.420€), ζημιές σε ποσοστό 14,06% στον νομό Καρδίτσης (20.098.466€) και ζημιές σε ποσοστό 11,15% στον νομό Πέλλης (15.933.682 €).
 • Σε σχέση με τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α, ζημιές σε ποσοστό 39,67% στο Υποκ/μα Λάρισας (56.675.758€), ζημιές σε ποσοστό 16,17% στο Υποκ/μα Βέροιας (23.104.388€) και ζημιές σε ποσοστό 7,72% στο Υποκ/μα Κοζάνης (033.109 €).

Οι κυριότερες ζημιές συνέβησαν τους μήνες Σεπτέμβριο (Πλημμύρα-Μεσογειακός κυκλώνας Ιανός), Μάρτιο (Παγετός), Μάιο (Χαλάζι), Ιούνιο (Χαλάζι) και Αύγουστο (Χαλάζι) για το έτος 2020.

Το ποσοστό των ενστάσεων (3,7% επι του συνόλου των εκτιμήσεων) κυμάνθηκε στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας 10ετίας. Το ποσοστό των αποζημιώσεων που δόθηκε στις επανεκτιμήσεις αποτελεί το 4,26% του συνόλου των αποζημιώσεων της Φυτικής Παραγωγής.

Ως προς το ζωικό κεφάλαιο, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν το έτος 2020, αφορούσαν:

 • Σε σχέση με το ζημιογόνο αίτιο, ζημιές σε ποσοστό 37,77% επί του συνόλου των αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου από παθήσεις (2.251.013€), ζημιές σε ποσοστό 30,22% από φυσικά αίτια (1.800.987€) και ζημιές σε ποσοστό 19,15% από άγρια ζώα (1.141.425€)
 • Σε σχέση με το είδος, ζημιές σε ποσοστό 57% σε βοοειδή (3.399.972€), ζημιές σε ποσοστο 21% σε προβατοειδή (1.222.779€) και ζημιές σε ποσοστό 17% σε μελισσοσμήνη(1.016.039€)
 • Σε σχέση με τα Υποκ/τα ΕΛ.Γ.Α, ζημιές σε ποσοστό 37,87% στο Υποκ/μα Λάρισας (2.257.126€), ζημιές σε ποσοστό 20,14% στο Υποκ/μα Θεσσαλονίκης (1.200.669€) και ζημιές σε ποσοστο 8,86% στο Υποκ/μα Ιωαννίνων (419 €).

Μετάβαση στο περιεχόμενο