Επιλογή Σελίδας

Υπολογισμός
Ασφαλιστικής Εισφοράς
ΔΚΕ 2023

Υπολογίστε Online την Εισφορά σας για το Ασφαλιστικό Έτος

Επιλέξτε τον Νομό και την Καλλιέργεια του αγροτεμαχίου σας και εισάγετε τα Στρέμματα.

Επιλέξτε το Είδος της εκτροφής σας και εισάγετε τον Αριθμό Ζώων. Αν έχετε περισσότερα από 3 αγροτεμάχια/εκτροφές, πατήστε “Νέα Γραμμή” ή με το – της τελευταίας στήλης του αντίστοιχου πίνακα αφαιρέστε γραμμή.

Πατήστε “Υπολογισμός” για να έχετε έναν ενδεικτικό υπολογισμό της εισφοράς σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο